Home » Stress

Stress

Stress. Her, der og alle vegne
Vi hører om det hele tiden. Stress. I medierne, privat og på arbejdet. Hvem kender ikke nogen, der ramt af stress med de ofte store menneskelige og økonomiske omkostninger, det fører med sig. En undersøgelse foretaget i EU konkluderer, at hver 3. europæer i større elle mindre grad lider af stress, også selvom det endnu ikke anerkendt som en arbejdsskade. Flere eksperter er enige om, at udgifterne for stress og stressrelaterede sygdomme bliver en af de største for det danske sundhedsvæsen i de kommende år. Det lyder skræmmende, men den gode nyhed, er, at man kan både behandle og forebygge stress.

Hvad er stress?
Vi opfatter efterhånden ordet stress som noget entydigt negativt. Derfor er det vigtigt, at vi allesammen bruger sproget anderledes, så vi kan kende forskel på positiv og negativ stress og på det som blot er travlhed.

Positiv stress
Den positive stress er en naturlig del af det at være menneske. Et sundt niveau af stress er det, der i korte perioder motiverer os, gør at vi står på tæer, gør os umage og i sidste ende får succes. Den positive stress udløser adrenalin, som rent fysiologisk gør os klar til at reagere med enten kamp eller flugt. Positiv stress kan kendes på, at det giver os ekstra energi og er ganske ufarligt.

Den negative stress
Negativ stress opstår, når vi oplever, at vi ikke kan leve op til de krav og forventninger, som fx arbejdspladsen stiller til os. Negativ stress handler om, at der er en situation, som vi ikke har kontrol over. Det kan være en skilsmisse eller hvis vi er blevet opsagt på arbejdet.

Stress er følelser, som vi som alle sammen oplever individuelt. Det der stresser mig, stresser ikke nødvendigvis dig. Det er derfor også forskelligt, hvordan vi hver især skal håndtere vores stress, når den opstår. Når vi går til lægen og føler os overbebyrdede, får vi ofte en sygemelding. Hvis vi går hjem og den eneste ”behandling” er ro i to måneder, er det ret sandsynligt, at vi vil opleve stress igen. Vi har nemlig kun behandlet symptomerne på stress. Men da stress er en menneskelig reaktion på følelser, er det vigtigt at finde ud af, hvor disse følelser kommer fra. Både privat og arbejdsmæssigt.

Sådan arbejder jeg med stress
For at finde ind til de følelser, der udløser den individuelle stress bruger jeg Stress-Profilen, som er et avanceret analyseværktøj skabt på baggrund af 50 års international anerkendt stress- og personlighedsforskning. Ved at bruge Stress-Profilen får vi indsigt i 11 stressorer/trickerpunkter som er arbejdsrelaterede og 8 stressorer/trickerpunkter, der stammer fra privatlivet. Når vi har fundet frem til, hvor den negative stress stammer fra, tilbyder vi et coachingforløb for medarbejdere med stress eller forbyggende. I et stress forløb hos mig, arbejder vi udfra en coachende tilgang med, at lave kort- og langsigtede strategier. Det gør at medarbejderen kan håndtere den aktuelle situation og får en større bevidsthed omkring sig selv og sine mønstre. Et stress forløb vil give større trivsel på arbejdspladsen som privat og dermed mindre sygefravær.