Home » Stress-coaching

Stress-coaching

Stress-coaching – hvad kan jeg og hvorfor virker det
Når I bruger mig som ekstern coach, får I et neutralt, ikke-dømmende menneske, som ikke har anden dagsorden end at styrke virksomhedens og medarbejderens proces fremad. Jeg har naturligvis tavshedspligt og skaber et fortroligt rum, hvor jeg sammen med medarbejderen – og med udgangspunkt i det hele menneske – hjælper med at udarbejde håndteringsstrategier 360 grader rundt om den enkelte medarbejder. Virksomheden vil få et ”stress-landkort”, som er et redskab, I skal bruge for at undgå, at den pågældende medarbejder får stress igen. Med stress-landkortet får virksomheden en bevidsthed om, hvordan de forskellige medarbejdere skal hjælpes i forhold til at undgå stress. Der er mange gevinster ved et stress coaching forløb på baggrund af stress-profilen og en af dem er at I får et fælles sprog, som øger forståelsen, skaber større trivsel og disse ting tilsammen mindsker fravær.

Som coach tilbyder jeg både akutte og forebyggende forløb eller en blanding, hvis I tænker, at I har brug for begge dele til jeres medarbejdere. Jeg kommer altid gerne til et uforpligtende kaffemøde for at tale om de forskellige muligheder.

Om Stress-Profilen
Stress-Profilen er et evidensbaseret valideret analyseværktøj, baseret på studier, der startede på University of Wisconsin i USA tilbage i 1993. Her blev 2400 respondenter udsat for 6235 stresssituationer, og det er på baggrund af de resultater, Stress-Profilens har udviklet et grundigt analyseværktøj. Som det eneste på markedet er Stress-Profilen i stand til at sammenkoble den oplevede stress til den individuelle stressrelaterede adfærd. Analysen måler på 11 stressorer/stress-trickere i arbejdslivet samt 8 fra privatlivet. Stress-Profilen giver en præcis analyse af det samlede stressniveau i arbejds- og privatlivet kombineret med en grundig personprofil.

Målgruppe:
Et stress forløb hvor vi tager udgangspunkt i stress-profilen er for dig som vil have en øget bevidsthed og blive kvit med stress en gang for alle.

 

Udbytte:
Større trivsel på arbejdspladsen som privat og dermed mindre sygefravær. Du og virksomheden får et stress-landkort, som er et redskab, I skal bruge til undgå stress igen. I får et fælles sprog, som øger forståelsen og gøre hverdagen lettere.

  •   1 session for       Kr.   1.200 + moms
  •   3 sessioner for  Kr.   3.300 + moms
  • 10 sessioner for  Kr. 10.000 + moms

 

Jeg har kontor i Silkeborg og vi kan mødes her eller jeg kommer til dig.
Ved møder andre steder, der er længere væk end 50 km fra Silkeborg, vil jeg tillægge din faktura en kørselsgodtgørelse på kr. 3,52 pr. km. og eventuel broafgift.