Home » Databeskyttelse

Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring: Denne databeskyttelseserklæring giver dig et overblik over bearbejdningen af dine data hos Maria Gaarde ApS. Den gælder for websites og yderligere tjenester og ydelser, som Maria Gaarde ApS tilbyder.

Sådan kan du læse denne databeskyttelseserklæring: Vi giver dig forskellige muligheder for at læse denne databeskyttelseserklæring. Først finder du nogle helt grundliggende oplysninger i dette kapitel. Derefter har vi opdelt denne databeskyttelseserklæring i emner, som er relevante for dig, hvorefter vi har underopdelt disse i separate kapitler. Hvis du allerede er „professionel“, kan du springe den efterfølgende valgmenu over og gå direkte til de enkelte kapitler.

Kapitelvalg Hvert kapitel indledes med en kort overblikstekst. Denne overblikstekst indeholder et kort resumé af indholdet i kapitlet. Hvis du blot ønsker at få et hurtigt samlet overblik over alle former for databehandling, anbefaler vi, at du læser overbliksteksterne. Hvis du ønsker det, kan du klikke på „Mere“ under den respektive overblikstekst. Så får du vist hele indholdet af kapitlet. Vi har set bort fra krydshenvisninger så ofte som muligt. Derved får du alle oplysninger forklaret i en sammenhæng, uanset hvilket kapitel du måtte være i gang med at læse på det pågældende tidspunkt. Hvis du ønsker at læse hele denne databeskyttelseserklæring fra start til slut, vil du dog se, at nogle tekstafsnit eventuelt gentages. Vi har ikke helt kunnet undgå nogle enkelte krydshenvisninger. Eksempelvis har vi samlet alle nationale databehandlinger i ét særskilt kapitel, som vi altid henviser til, når der optræder nationale databehandlinger.

Hvilke ydelser og tilbud gælder denne databeskyttelseserklæring for: Den måde, som Maria Gaarde ApS bearbejder dine data på, er ens for de fleste af vores tilbud. Denne databeskyttelseserklæring gælder derfor for alle tjenester og ydelser, som vi tilbyder vores kunder i Europa. Og det er uafhængigt af, om vi gør dette via et website, telefonisk i forbindelse med møder eller via sociale netværk sociale medier. For at øge forståelsen benytter vi i forbindelse med denne „normale fremgangsmåde“ sammenfattende begrebet „tjenester“. Der findes dog også tjenester, hvor vi undtagelsesvis bearbejder dine data på en anden måde eller med bestemte formål for øje. Disse kan skyldes tjenestens karakter eller nationale krav. Når vi henviser til disse tilfælde (altså ”afvigelser fra normal fremgangsmåde”), benævner vi det ”servicespecifikt” eller ”national(t)”.

Dette kan du læse i denne databeskyttelseserklæring:

 • Hvilke data, Maria Gaarde ApS gemmer.
 • Hvad vi gør med disse data, og hvilket formål de anvendes til.
 • Hvilke databeskyttelsesrettigheder og valgmuligheder, du har i den forbindelse.
 • Hvilke teknologier og data vi anvender til individualisering og afstemning af vores tjenester og indhold, så vi kan tilbyde dig en sikker, enkel, ubesværet og individuel oplevelse.
 • Hvilke teknologier og data vi anvender til reklame, herunder de anvendte tracking-teknologier.

Hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelseserklæring eller generelle spørgsmål til emnet databeskyttelse, kan du altid henvende dig til Maria Gaarde 3054 1976.

 1. Hvilke data bearbejder Maria Gaarde ApS?

Maria Gaarde ApS tilbyder dig mange forskellige tjenester, som du kan bruge på forskellig måde. Alt efter, om du kontakter os online, telefonisk, personligt eller på anden vis, samt hvilke tjenester, du benytter, optræder der i den forbindelse forskellige data fra forskellige kilder. Mange af de data, som vi bearbejder, meddeler du os selv, når du bruger vores tjenester eller kontakter os, eksempelvis når du registrerer dig og i den forbindelse angiver din navn eller din e-mailadresse eller adresse. Vi modtager dog også tekniske enheds- og adgangsdata, som automatisk registreres af os i forbindelse med din interaktion med vores tjenester. Det kan eksempelvis være oplysninger om hvilken enhed du benytter. Yderligere data indsamler vi gennem vores egne dataanalyser (fx inden for rammerne af markedsforskningsstudier og gennem vurdering af kunder). Eventuelt modtager vi også data om dig fra tredjemand, eksempelvis fra oplysningstjenester og betalingstjenesteudbydere.

 1. Hvad anvender Maria Gaarde ApS mine data til?

Maria Gaarde ApS bearbejder dine data under overholdelse af alle databeskyttelseslove, der finder anvendelse. I den forbindelse overholder vi naturligvis principperne i lovgivningen om databeskyttelse i forbindelse med bearbejdning af personrelaterede data. Dine data bearbejder vi derfor principielt kun til de formål, som vi har forklaret i denne databeskyttelseserklæring eller til de formål, som vi har meddelt dig ved indsamlingen af dataene. Disse er først og fremmest indkøbsforløbet og leveringen, individualiseringen og videreudviklingen af samt sikkerheden for vores tjenester. Inden rammerne af den strenge tyske og europæiske databeskyttelseslovgivning anvender vi dog også dine data til andre formål, som omfatter produktudvikling, videnskabelig forskning (særligt inden for områderne maskinindlæring, kunstig intelligens og Deep Learning) samt markedsforskning, optimering af forretningsprocesser, behovstilpasset udformning af vores tjenester og individualiseret reklame.

 1. Individualiserede tjenester

Udviklingen og leveringen af individualiserede funktionaliteter og tjenester til dig har førsteprioritet hos os. Uafhængigt af sted, tid og anvendte enheder tilbyder vi dig en individuel oplevelse samt et tilbud, som er skræddersyet i forhold til dine individuelle interesser. Bearbejdningen af dine data med henblik på individualisering af vores tjenester er derfor en fast del af vores ydelser hos Maria Gaarde ApS.

 1. Oplysninger om websites og apps

Vi anvender dine data til levering af Maria Gaarde ApS websites. Ud over enheds- og adgangsdataene, som opstår ved enhver brug af disse serviceydelser, afhænger arten af de bearbejdede data samt bearbejdningsformålene især af, hvordan du bruger de funktioner og serviceydelser, som vi stiller til rådighed via vores tjenester. I forbindelse med brugen af vores serviceydelser anvender vi derudover de forefaldende data, så vi kan finde ud af, hvordan vores online-tilbud bruges. Vi bruger blandt andet disse oplysninger inden for rammerne af individualiseringen af din oplevelse, til optimering af vores serviceydelser samt til individualiseret reklame.

 1. Hvordan bruger Maria Gaarde ApS mine data til reklame?

Dine data bruger vi og vores reklamepartnere til individualiseret reklame, som du præsenteres for i Filipsen Grafisk Produktion aps tjenester og på de websites samt i de apps, som andre udbydere tilbyder. Med henblik på dette bruger vi og vores reklamepartnere de almindelige internetteknologier på markedet. Således kan vi reklamere mere målrettet, så vi i videst muligt omfang kun præsenterer dig for reklame og tilbud, som rent faktisk er relevant for dig. Det giver os mulighed for bedre at kunne imødekomme behovene hos vores brugere for individualisering og at kunne finde nye produkter og at gøre dig interesseret i vores produkter på lang sig ved hjælp af en mere personlig oplevelse.

 1. Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?

Under hensyntagen til de respektive lovmæssige betingelser har du følgende lovmæssige databeskyttelsesrettigheder: Ret til oplysning (artikel 15 i DSGVO), ret til sletning (artikel 17 i DSGVO), ret til berigtigelse (artikel 16 i DSGVO), ret til begrænsning af bearbejdningen (artikel 18 i DSGVO), ret til dataportabilitet (artikel 20 i DSGVO), ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (artikel 77 i DSGVO), ret til tilbagekaldelse af samtykker (artikel 7, stk. 3 i DSGVO) samt ret til at gøre indsigelse mod bestemte databehandlingsoperationer (artikel 21 i DSGVO). Kontaktdataene for dine anmodninger finder du under „Kontaktperson“.

 1. Hvornår slettes mine data?

Vi gemmer dine personrelaterede data så længe som det kræves for at opfylde de formål, som er nævnt i denne databeskyttelseserklæring, især med henblik på opfyldelse af vores aftale- og lovgivningsmæssige forpligtelser. Eventuelt gemmer vi også dine personrelaterede data til andre formål, når respektive så længe loven tillader os fortsat at foretage lagring til bestemte formål, herunder til at gøre retskrav gældende.

 1. Hvordan beskytter Maria Gaarde ApS mine data?

Dine personlige data overføres sikkert hos os ved hjælp af kodning. Dette gælder for din bestilling såvel som for kundelogin. Vi gør i den forbindelse brug af kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Desuden sikrer vi vores websites og øvrige systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, uautoriseret adgang, ændring eller udbredelse af dine data forårsaget af uautoriserede personer.

 1. Ændringer af denne databeskyttelseserklæring og kontaktpersoner

På grund af videreudviklingen af vores websites samt implementeringen af nye teknologier med det formål at forbedre vores serviceydelser til dig kan det være påkrævet at foretage ændringer af disse databeskyttelsesoplysninger. Derfor anbefaler vi dig fra tid til anden at læse denne databeskyttelseserklæring igennem igen. Du kan altid stille spørgsmål vedrørende databeskyttelse i Maria Gaarde ApS til vores databeskyttelsesansvarlige. Disse kontakter du nemmest ved at skrive til mg@mariagaarde.dk

 1. Nationale oplysninger

Vores databehandling kan være forskellig fra land til land. Her kan du få oplysninger om de nationale afvigelser.

 1. Oplysninger om cookies

Her kan du få oplysninger om de former for cookies, vi anvender. En oversigt over alle former for anvendt