Home » Forebyggende stress workshop

Forebyggende stress workshop

Workshop – trivsel for virksomheder

Jeg tilbyder en skræddersyet forebyggende workshop, hvor vi arbejder målrettet på at nedbringe sygefravær og skabe en højere grad af trivsel i virksomheden. Når der er lav produktivitet i en afdeling eller hvis sygefraværet er højt, har det typisk noget med mistrivsel at gøre. Vi er alle mennesker med mange følelser. Det der presser os er individuelt, og noget vi skal lære at håndtere, hver især.

Jeg arbejder med Stress-Profilen, som er et avanceret analyseværktøj, hvor vi får indsigt i de 11 stressorer/trickerpunkter som er arbejdsrelaterede og 8 stressorer/trickerpunkter fra privatlivet. Analysen går ind og undersøger, hvordan det individuelt opleves, om der er støtte nok til opgaverne, et stort pres, sociale konflikter, manglende anerkendelse og mange flere faktorer. Disse forskellige faktorer vil påvirke produktiviteten.

Eksempel på trivselsworkshop
På workshoppen vil vi arbejde både gruppevis og individuelt. Hvordan den endelige workshop kommer til at se ud, vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Men alle workshops vil arbejde med de områder, hvor der er de største udfordringer i medarbejdergruppen. Forløbet vil give medarbejderne en større forståelse for hinanden i afdelingen og det skaber i sig selv bedre trivsel. Virksomheden vil få et stress-landkort, som er et redskab, I kan bruge for at undgå stress og skabe mere trivsel og arbejdsglæde. I vil ligeledes få en øget bevidsthed om at spille jeres medarbejdere gode, og I får et fælles sprog at tale ud fra, så I kan håndtere stress i fremtiden.

Målgruppe:

Alle virksomheder og offentlige institutioner, hvor I er udfordret af stress, sygefravær og mistrivsel.

Udbytte:

Denne workshop giver dig som leder værktøjer til at minimere stressfaktorer og det vil give en højere grad af trivsel i din afdeling/virksomhed. Som medarbejder får du indsigt i dine overbevisninger, vaner, som kan være grobund for stress. Samlet set får virksomheden vil I få et fælles sprog, en kortlægning af årsager til stress og en handlingsplan.

Jeg kommer altid gerne til et kaffemøde for at skræddersy det rigtige forløb til jeres virksomhed/afdeling.